Administrator danych Administratorem Danych osobowych gromadzonych w ramach strony www.PoGRZEb-zabia11.pl jest spółka Matowicki i Syn 16-010 Wasilków, ul Przemysłowa 6, NIP:542-218-45-45 wpisana do rejestru przez SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO o numerze krs: 0000371642 i numerze regon: 050526810.

 

Właściciele spółki:

 

Jerzy Matowicki

Adam Matowicki

Piotr MAtowicki

Wojciech Matowicki

 

Twoje prawa

 

Prawo dostępu 

W każdej chwili macie Państwo prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy Państwa dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki.

 

Prawo sprostowania 

W każdej chwili macie Państwo prawo do wystąpienia do Administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli uznacie Państwo nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.

 

Prawo ograniczenia przetwarzania

 W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Państwa żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

 

Prawo sprzeciwu 

W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność swoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

 

Prawo do bycia zapomnianym 

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możecie Państwo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych W każdej chwili Macie Państwo prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w związku z realizacją umowy.

 

Prawo do cofnięcia zgody

 W każdej chwili macie Państwo prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

  • Niniejsza strona internetowa www.pogrzeb-zabia11.pl oraz wszystkie jej podstrony, oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:(a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć, w jaki sposób używany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju,(b) optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,(c) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com);
  • W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów, z którymi współpracujemy:
    • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
    • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
    • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

 

W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie 

Created with WebWave CMS