Co robimy gdy śmierć nastąpi w szpitalu:

1. Udajemy się na oddział szpitalny, gdzie leżała

    osoba zmarła w celu uzyskania dokumentów              wystawionych przez lekarza:

 

  • Karty zgonu
  • zwolnienia z sekcji zwłok jeżeli chcemy odstąpienia od niej

 

Trzeba pamiętać, o kilku rzeczach:

 

2.z kartą zgonu i dowodem osobistym Osoby

Zmarłej i swoim kierujemy się do urzędu stanu cywilnego w Urzędzie Miasta lub Gminy, na którego terenie nastąpił zgon w celu uzyskania Aktu zgonu

 

Bezpłatnie jest wydawany tylko jeden akt zgonu, który potrzebny jest do załatwienia formalności związanych z zasiłkiem pogrzebowym. Radzimy pobrać jeszcze minimum jeden płatny akt ( wymagany jest w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych i w celu załatwienia innych formalności)

 

3. Z aktem zgonu, zwolnieniem z sekcji zwłok

udajemy się do domu pogrzebowego w Białystoku przy ul.Zwycięstwa 14/1 tel:

      -85 6524911

      -85 6515848

      - 668 804 721

Created with WebWave CMS