Co robimy gdy zgon nastąpi w szpitalu:

1. udajemy się na oddział szpitalny gdzie leżała osoba zmarła w celu uzyskania dokumentów wystawionych przez lekarza:

   - Karty zgonu

   - zwolnienia z sekcji zwłok jeżeli chcemy odstąpienia od niej

 

2.z kartą zgonu i dowodem osobistym Osoby Zmarłej i swoim kierujemy się do urzędu stanu cywilnego w Urzędzie Miasta lub Gminy, na terenie którego nastąpił zgon w celu uzyskania Aktu zgonu

 

3. Z aktem zgonu, zwolnieniem z sekcji zwłok udajemy się do domu pogrzebowego w Białystoku przy ul . Żabiej 11 tel:

      -85 6524911

      -85 6515848

      - 668 804 721

Created with WebWave CMS