Co robimy jak śmierć nastąpi w domu:

1. Powiadamiamy lekarza:

     -rodzinnego, jeśli dzwonimy w godzinach pracy przychodni

     - Pogotowia ratunkowego, jeśli w tym czasie nieczynna jest przychodnia 

 

Oczekujemy na jego przyjazd

 

2. po stwierdzeniu śmierci przez lekarza odbieramy kartę zgonu

 

3. Następnym krokiem jest telefon do domu pogrzebowego 

85 6524911 

85 6515848

668 804 721

 w celu zlecenia odbioru Osoby Zmarłej

 

4. Z Kartą zgonu, dowodem osobistym zmarłego i swoim dowodem osobistym udajemy się do Urzędu stanu cywilnego w miejscowości w której nastąpił zgon w celu uzyskania Aktu Zgonu

 

Bezpłatnie jest wydawany tylko jeden akt zgonu, który potrzebny jest do załatwienia formalności związanych z zasiłkiem pogrzebowym. Radzimy pobrać jeszcze minimum jeden płatny akt  (wymagany jest w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych i w celu załatwienia innych formalności).

 

5. Z Aktem zgonu udajemy się do Domu Pogrzebowego.

 

 

Uwaga!!!

W niektórych przypadkach lekarz stwierdzający zgon poza szpitalem może powiadomić policję o zaistniałym zdarzeniu. Wówczas telefon do domu pogrzebowego wykonujemy po odstąpieniu policji od czynności.

 

 

Created with WebWave CMS